Dokumentace skutečného stavu - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Dokumentace skutečného stavu celého objektu, včetně knihovny a vydavatelství, technického zázemí a vnitřních dvorů. Zaměření bylo provedeno laserovým skenováním v kombinaci s metodou digitální fotogrammetrie a klasickými geodetickými metodami. Primárním výstupem bylo mračno bodů a z něj byly vyhotoveny půdorysy jednotlivých podlaží, příčné řezy a pohledy na fasády.