FOTOGRAMMETRIE

Fotogrammetrie je umění, věda a technika získávání informací o fyzických objektech a prostředí skrz proces zaznamenávání, měření a interpretace fotografických snímků

Fotogrammetrie je standardní geodetická metoda sloužící k pořízení geoprostorových 3D dat.

Ortofotomapa

Typickým příkladem je ortofotomapa. Většina z nás si v tomto případě představí např. ortofotomapu na googlemaps, mapy.cz apod. Výhoda námi pořízené ortofotomapy je v násobně větší podrobnosti (rozlišení např. 2 cm vs. cca 20 cm na googlemaps) a v aktuálnosti pořízených dat (snímkujeme vždy aktuální stav, na objednávku vs. snímkování celé ČR googlem cca 2 x ročně).

Ortofotomapa nabízí pohled na objekt zájmu z ptačí perspektivy, která umožňuje lépe vnímat i širší souvislosti v dané lokalitě. Často takto vyniknou v zájmovém území i skutečnosti, které by běžným okem ze země vůbec nebyly patrné. Ortofotomapu umíme vytvořit v nejrůznějších formátech – vždy dle přání klienta.

resultgoogle_02resultsensefly_02

Digitální model terénu

Dalším nejčastěji poptávaným výstupem je DTM (digital terrain model) nebo-li digitální model terénu. Je to zaznamenaný skutečný stav zájmové lokality ve 3D, tedy všechny zaměřené body mají automaticky X,Y i Z souřadnici. Tento 3D model získáváme velmi efektivně (100 ha / 1 h !) a navíc jsou data velmi detailní (podrobné body od sebe mohou být vzdáleny i jen několik centimetrů), tedy je to ideální podklad např. pro projekční práce, ať už se jedná o dopravní, pozemní, vodohospodářské stavby nebo třeba opravy a rekonstrukce interiérů nebo fasád.

Velkou výhodu má i tvorba a zpracování 3D modelů při výpočtech kubatur. Díky větší podrobnosti a plasticitě zaměření dostáváme i velmi přesné výpočty kubatur při porovnávání různých stavů (před a po odtěžení / navezení materiálu).

Dílo odevzdáváme ve formátu dle požadavků zákazníka

(*.dwg, *.tiff, *.geotiff, *.las, *.ply, *.pdf apod.)

Z výstupů z fotogrammetrie lze ovšem zpracovat i klasickou škálu geodetických výstupů:
  • polohopisný a výškopisný plán v různé podrobnosti (měřítku) zaměření

  • vrstevnicový plán ve 3D

  • podélný profil, příčné řezy

  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

  • pasportizace komunikací

  • pohledy na fasády, půdorysy a řezy objektem