HPP Sanobod – Tádžikistán, Střední Asie

Úkolem bylo zmapovat zadanou lokalitu pro účely studie projektu vodní elektrárny. Celková velikost oblasti byla 80+ km2 (8.000 ha). Celou oblast jsme zvládli zmapovat během 14 dnů díky použití UAV (dronů). Součástí prací bylo rovněž batymetrické zaměření dna koryta řeky v předem zadaných profilech.
Mezi požadovanými výstupy byly mapy různých měřítek (1:1´000, 1:5´000), tvorba 3D modelu terénu (DTM), podélné a příčné profily korytem řeky a rovněž 20+ profilů korytem řeky Panj.