LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Ať už se jedná o skenování budov, průmyslových prostor, historických památek nebo technologických celků, náš tým si poradí s každou výzvou.

Špičková technologie

Laserový skener je geodetický přístroj, který – zjednodušeně řečeno – kolem sebe rozmetá laserový paprsek. Ten se pak od skenovaného okolí odráží zpátky do přístroje. Tímto principem pak vzniká tzv. mračno bodů. Mračno bodů má velkou hustotu (jednotlivé body jsou od sebe vzdáleny třeba jen pár milimetrů) a tudíž i počet bodů (jedno zaměření může obsahovat až stovky milionů bodů). Tyto body jsou pak zobrazovány ve 3D – každý jednotlivý bod má X, Y, Z souřadnici.

Tím je zaručena vysoká přesnost a také podrobnost zachycení skenovaného objektu. Není divu, že je laserové skenování velmi vyhledávaným způsobem zaměření mezi projektanty, architekty, ale i investory resp. TDI.

Kvalitní zaměření (např laserovým skenováním) Vám nejen pomůže při plánování, návrhu a výstavbě či rekonstrukci Vašeho projektu, ale je i rychlé a velice efektivní, tudíž Vám pomáhá snižovat náklady na přípravu a realizaci stavby.

Přesné a kvalitní výstupy

Výstupem z našich prací může být jednak originální mračno bodů, ale umíme Vám samozřejmě dodat i mnohem pokročilejší výstupy – výkresovou dokumentaci ve 3D (pohledy, řezy, půdorysy) v prostředí AutoCAD.

Umíme tedy vytvořit přesné „digitální dvojče“ skenovaného objektu, se všemi rozeznatelnými detaily.

Typické výstupy

Výstupy z laserového skenování odevzdáváme typicky v digitální podobě v běžných formátech:mračno bodů (.las, .e57, . pod, ….), horizontální a vertikální řezy (*.dwg), výpočty kubatur (m3).

pasport-budov-640