O společnosti

Společnost CheckTerra s.r.o. byla založena v roce 2013.

V současnosti je tvořena týmem profesionálů s více jak dvacetiletou praxí v oboru geodézie, geoinformatiky a municipality servisu.

Prioritním zacílením společnosti je sběr a zpracování dat pomocí bezpilotních leteckých prostředků (dronů), laserového skenování, mobilních mapovacích systémů, digitální fotogrammetrie ale i klasických geodetických metod jako je zaměřování pomocí totální stanice a systémem GNSS.

Poskytujeme veškeré služby spojené s geodézií (katastrem nemovitostí a inženýrskou geodézií), geoinformatikou (GIS) a poradenstvím (včetně municipality servisu). Máme rovněž bohaté zkušenosti z působení na projektech po celém světě (více viz reference)

Naši zaměstnanci mají oprávnění k výkonu zeměměřičských činností, znají problematiku katastru nemovitostí a všech navazujících předpisů a mají rovněž zkušenosti s jednáním s orgány státní správy.

Před započetím prací na projektu se neptáme pouze „Co?“ ale hlavně „Proč?“. Zjištění motivace klienta nám pomáhá lépe pochopit jeho potřeby a nabídnout co nejvhodnější typ řešení a co nejefektivnější využití námi pořízených dat pro jeho účely.