UAS (DRONY)

S masivním rozvojem elektroniky a výpočetní techniky došlo po přelomu tisíciletí také k rozvoji tzv. bezpilotní leteckých prostředků neboli dronů. Nadšenci do technologií je používají k pořizování leteckých snímků a videozáběrů např západů slunce, záběrů na lidská obydlí apod.

Technologie sběru geodat pomocí UAS (Unmanned Aerial System) je používána v celé řadě lidských činností a pomáhá našim klientům z různých oblastí při jejich každodenní práci. Bezpilotní letoun (dron) je letadlo bez posádky, které létá samostatně pomocí naprogramovaných letových plánů.

Použití

Pro mnoho aplikací naše autonomní mini – UAV efektivně nahradí letadla s posádkou (a jejich negativními vlastnostmi – ekonomika provozu, hluk, znečištění životního prostředí). Naše UAV jsou velmi lehké (900 g) a jsou určeny pro profesionální mapovací práce.

My nejsme jen nadšenci, my jsme profesionálové. Drony používáme hlavně pro účely digitální fotogrammetrie, což je odborná metoda sběru a zpracování dat (pořízení leteckých snímků a jejich zpracování ve speciálním softwaru) díky které dostáváme pro klienta neobyčejně efektivním způsobem nejen klasické geodetické zaměření, ale i další množství užitečných výstupů.

Rychlý sběr dat

Snímkování dronem umožňuje rychlý sběr dat, často bez nutnosti do lokality vůbec fyzicky vstoupit. To je velká výhoda pro určitý typ provozů (lomy a povrchová těžba obecně, kalojemy a skládky nebezpečného odpadu, výsypky apod.) nebo i pro monitoring lokality po nenadálé události nebo přírodní katastrofě (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy apod.)

Srozumitelné výstupy

Výstupy z letecké fotogrammetrie jsou velmi srozumitelné i laikovi – často se jedná o detailní ortofotomapu, digitální model lokality, grafické znázornění bilance kubatur (násypy/výkopy), vrstevnicový plán apod.

Výstupy odevzdáváme vždy georeferencované tzn. připojené do souřadnicového systému S-JTSK a Bpv – tak jako jakékoliv jiné geodetické dílo. Dokumenty jsou vždy opatřeny kulatým razítkem UOZI (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) a svým obsahem i přesností tak splňují požadavky na kvalitní geodetické zaměření.

Moderní letecký park

Disponujeme moderním leteckým parkem – drony od švýcarské společnosti senseFly (vlastníme 1. komerčně provozované eBee v ČR) a od celosvětové jedničky na trhu v segmentu quadkoptér, společnosti DJI.

Záruka profesionality

zkušenosti a povolení UCL

Jádro CheckTerra s.r.o. tvoří tým zkušených profesionálů, certifikovaných pilotů bezpilotních leteckých prostředků (certifikace od UCL – Úřad pro civilní letectví).

CheckTerra s.r.o. pak jako právnická osoba rovněž disponuje certifikací od UCL – povolení k provádění leteckých prací.

Mezi naše zákazníky nejčastěji patří: