O společnosti

Společnost CheckTerra s.r.o. byla založena v roce 2013.

V současnosti je tvořena týmem profesionálů s více jak dvacetiletou praxí v oboru geodézie, geoinformatiky a municipality servisu.

Prioritním zacílením společnosti je sběr a zpracování dat pomocí bezpilotních leteckých prostředků (dronů), laserového skenování, mobilních mapovacích systémů, digitální fotogrammetrie ale i klasických geodetických metod jako je zaměřování pomocí totální stanice a systémem GNSS.

drone-1112754_640

UAS (DRONY)

My nejsme jen nadšenci, my jsme profesionálové. Drony používáme hlavně pro účely digitální fotogrammetrie, což je odborná metoda sběru a zpracování dat (pořízení leteckých snímků a jejich zpracování ve speciálním softwaru) díky které dostáváme pro klienta neobyčejně efektivním způsobem nejen klasické geodetické zaměření, ale i další množství užitečných výstupů.

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie je standardní geodetická metoda sloužící k pořízení geoprostorových 3D dat.

Typickým příkladem je ortofotomapa. Většina z nás si v tomto případě představí např. ortofotomapu na googlemaps, mapy.cz apod. Výhoda námi pořízené ortofotomapy je v násobně větší podrobnosti a v aktuálnosti pořízených dat .

Dalším nejčastěji poptávaným výstupem je DTM (digital terrain model) nebo-li digitální model terénu. Je to zaznamenaný skutečný stav zájmové lokality ve 3D, tedy všechny zaměřené body mají automaticky X,Y i Z souřadnici.

orto-640
laser-scan-640

Laserové skenování

Ať už se jedná o skenování budov, průmyslových prostor, historických památek nebo technologických celků, náš tým si poradí s každou výzvou.

Laserový skener je geodetický přístroj, který – zjednodušeně řečeno – kolem sebe rozmetá laserový paprsek. Ten se pak od skenovaného okolí odráží zpátky do přístroje. Tímto principem pak vzniká tzv. mračno bodů. Mračno bodů má velkou hustotu (jednotlivé body jsou od sebe vzdáleny třeba jen pár milimetrů) a tudíž i počet bodů (jedno zaměření může obsahovat až stovky milionů bodů). Tyto body jsou pak zobrazovány ve 3D – každý jednotlivý bod má X, Y, Z souřadnici.

Stavebně technická dokumentace

Výstupem ze zaměření skutečného stavu objektu je digitální stavebně technická dokumentace, která obsahuje situační výkres, půdorysy jednotlivých podlaží (vč. všech stávajících konstrukcí, podélné a příčné řezy a pohledy na všechny fasády objektu).

Půdorysy samozřejmě obsahují ucelený kótovací systém vč. detailního popisu výšek, úrovní, otvorů, schodišť, krovů apod.

Dalším možným výstupem může být fotodokumentace objektů. Není ani problém vytvořit 3D model a vizualizaci.

pasport-budov-640
mapovani-640

Mapování

Pokud potřebujete, aby mapové údaje co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu.

Výstupem může být: 3D polohopisné a výškopisné zaměření zájmové lokality, tvorba DTM (digitálního modelu terénu), tvorba účelových map velkého měřítka

Katastr nemovitostí

Pokud vlastníte nebo chcete vlastnit jakoukoli nemovitost, určitě Vás zajímají její vlastnické hranice a výměra. Pozemky a jejich vlastnictví jsou evidovány u příslušného katastrálního úřadu, ale zaměření a veškeré geodetické práce vyhotovují soukromé firmy. Zajistit soulad mezi skutečností a informacemi vedenými v katastru nemovitostí je Vaše povinnost.

katastr-640
CheckGis-2D-640

Checkgis

CheckGIS zobrazuje vaše prostorová data v úžasné kvalitě a v prostředí, které zvládne ovládat každý.

CheckGIS je určen správcům inženýrských sítí, facility manažerům, stavbyvedoucím a dalším technikům, kteří potřebují přístup k základním datům GIS ať už v kanceláři či v terénu.

2D mapy: Mapové podklady ke všem vašim lokalitám přehledně uspořádané na jednom místě.

3D modely: Prohlížení a základní práce (měření)s trojrozměrnými modely terénu.

Checkphoto

S CheckPhoto zvládnete pořídit 2D a 3D dokumentaci sami. Získání dokumentace nikdy nebylo jednodušší. Už nebudete přicházet o data kvůli tomu, že angažovat geodeta je příliš zdlouhavé a nákladné.

CheckPhoto-640
project_big

Reference

Stojí za námi více než 7 let zkušeností a řada úspěšných projektů po celém světě.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás

Využijte náš rychlý formulář. Zavolejte nám na +420 606 751 805 nebo nám napište na info@checkterra.cz.