KATASTR NEMOVITOSTÍ

Pokud vlastníte nebo chcete vlastnit jakoukoli nemovitost, určitě Vás zajímají její vlastnické hranice a výměra.

Pozemky a jejich vlastnictví jsou evidovány u příslušného katastrálního úřadu, ale zaměření a veškeré geodetické práce vyhotovují soukromé firmy.

Zajistit soulad mezi skutečností a informacemi vedenými v katastru nemovitostí je Vaše povinnost.

Zaměření které se provádí pro katastr nemovitostí musí splňovat veškeré náležitosti dané zákonem 256/2013 Sb. (katastrální zákon). Jednoduše pokud má být zaměření součástí nějaké listiny, která se dává k zápisu na katastrální úřad, je nutné, aby ho potvrdil oprávněný zeměměřický inženýr s „kulatým razítkem se státním znakem“.

Kolegové v našem týmu mají mnohaletou praxi – od roku 1992 se věnují geodetickým pracem v katastru a proto vám budeme schopni pomoci při řešení vašich majetkoprávních vztahů.